Dromen

De Droom-fase is de eerste fase van ieder project. Het is de fase van Pre-Forming naar Forming – de plek waar het eerste zaadje geplant wordt. Kern van de Droomfase is, te erkennen dat er een drempel overgestoken moet worden van de individuele droom van de initiatiefnemer naar een team.

Op het moment dat de droom door de teamleden bij de initiatiefnemer gelaten wordt, ontstaat er geen eigen verantwoordelijkheid, autonomie en gelijkwaardigheid binnen een team. Wat op de langere termijn uitputting van iedereen in de hand werkt. Echter, in de droomfase merk je nog niet zoveel van die gevolgen op lange termijn. Daardoor worden ze vaak aan de kant gelegd, en vaart iedereen heerlijk op de energie van dat eerste moment! Dat sprankeltje energie dat ons naar nieuwe wegen en avonturen leidt! De energie van de Droomfase is zalig.

Als de initiatiefnemer zijn/haar droom heeft gedeeld, haken er mensen aan. Aanbevolen wordt om als initiatiefnemer zèlf je droomteam samen te stellen. Je hoeft niet iedereen uit te nodigen in je eerste cirkel. Alle mensen zijn welkom, maar omdat het delen van de droom een fragiel moment kan zijn, is het voor het vertrouwen het prettigst alleen mensen uit te nodigen die je werkelijk in je droomteam wilt. Dit kunnen experts zijn, buren, kennissen, collegae, vrienden, geïnteresseerden, nieuwsgierigen. De initiatiefnemer bepaalt.

Van daaruit wordt er gewerkt naar een ‘Honingraten model’  (empty centered organization) en worden de eerste stappen gezet. Dragon Dreaming doet dit aan de hand van een magische tool: De Droomcirkel.

1. Iedereen zit in een kring, er wordt een notulist aangewezen. Dit is meestal ook de facilitator.

2. Dan wordt er een ‘generatieve vraag’ gesteld. Dit is een vraag waarbij veel ruimte voor associatie is. Een goede generatieve vraag voor de start van een droomcirkel is ‘Hoe moet dit project zijn, waardoor je achteraf vindt, dat het beste manier was waarop je je tijd kon besteden?’ Na het stellen van deze vraag doe je een korte Pinakarri / 30Seconden-Meditatie.

3. Met gebruik van een ‘talking stick’ (een voorwerp dat aangeeft wie er het woord heeft) worden de antwoorden gegeven. Iedere deelnemer aan de droomcirkel mag één droom delen. Dan wordt de talking stick door gegeven aan de buren. De antwoorden zijn het krachtigst als ze niet te abstract zijn, maar tastbaar en concreet.

4. Er is geen kritiek, feedback, of suggestie op de droom. Dit gaat over onvoorwaardelijk iedereen uitnodigen zijn/haar droombeeld te delen in de groep. Gerelateerd aan het project van de initiatiefnemer.

5. De notulist noteert fragmentarisch de genoemde dromen. Let hierbij op dat het in de kern weer gegeven is. Als iets onduidelijk is, kan de notulist vragen om verheldering. Of de droom reframing om te checken of het begrepen is. Let hierbij op (!): Het is niet de bedoeling dat er een gesprek ontstaat tussen de groep. Het is een check tussen de notulist en de dromer. Meer niet.

6. Als de eerste ronde rond is, volgt er een tweede. Derde. Vierde. enz. Als een dromer een ronde niets toe te voegen heeft, geeft hij/zij de talking stick door.

7. Het is mogelijk om rondes te blijven houden totdat er geen enkele droom meer toegevoegd wordt. Echter, de praktijk leert dat dit enorm lang kan duren. Dus kan de facilitator ook ervoor kiezen om een tijdslot te nemen voor de werkvorm.

8. Daarna leest de notulist / facilitator alle dromen voor, in de voltooid tegenwoordige tijd. Je begint met ‘Als ons project gelukt is, dan…’ (of iets in diezelfde trant). Hieruit ontstaat een levend ‘Droom Manifest’ dat gedragen wordt door heel de groep.

9. Sommige teams creëren een beeldend kunstwerk rondom dit manifest. Ze lijsten het in, schrijven het in kleur, of gieten het in een grafisch design, zodat het ook visueel aantrekkelijk wordt. Dit document kan tijdens het verloop van het proces terug gepakt worden als er blokkades optreden en de energie hersteld dient te worden.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s